Kategorier
Kristeligt Dagblad

Lyt til Vatikanet. De kristne arabere er i fare

Bragt i Kristeligt Dagblad den 3. november 2010 

Af, Fathi El-Abed – Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening

I DEN FORLØBNE weekend kastede en gruppe ultranationalistiske jøder et par molotovcocktail gennem vinduet til en palæstinensisk kirke i den vestlige del af Jerusalem.

Det er ikke første gang, at de palæstinensiske kristne og muslimske helligdomme angribes af fanatiske jøder.

Weekendens brandattentat mod kirken kommer på et tidspunkt, hvor det officielle Israel og ultranationalistiske jødiske organisationer har optrappet deres verbale overfald mod de kristne og Vatikanet.

Og det sker i kølvandet på afslutningen af en tougers religiøs samling i Vatikanet, også kendt som Østens Bispesynode.

Formålet var i første omgang at finde løsninger på et voksende problem: de kristne araberes flugt fra Mellemøsten.

Og det er selvfølgelig et problem. Men som det højtprofilerede møde rigtigt konkluderede, så skyldes de kristne araberes stigende udvandring de mange konflikter i Mellemøsten såsom den i Irak, der siden invasionen i 2003 og det efterfølgende anarki, som har hersket, har oplevet et stigende antal angreb fra fanatiske religiøse og kriminelle grupper. Senest weekendens angreb mod en berømt katolsk kirke i Bagdad med flere dræbte og sårede til følge. Endnu et sørgeligt bevis på Iraks tragiske skæbne som følge af det kaos, især amerikanerne har skabt.

Synoden kritiserede ikke mindst Israels undertrykkelsespolitik i Palæstina og betegnede den som hovedårsagen til mange kristne palæstinenseres flugt fra det hellige land. Men mest markant – og faktisk historisk – er, at sluterklæringen understregede, at Israel har misbrugt Toraens begreber som ” det udvalgte folk” og ” det forjættede land” for at retfærdiggøre besættelsen og kolonisering af de palæstinensiske områder. Med alt, hvad det har bragt med sig af bosættelser, massefængslinger, nedrivninger af huse, den såkaldte sikkerhedsmur, checkpoints og den økonomiske og sociale kvælning af det palæstinensiske samfund.

185 fra stort set samtlige kristne samfund i Mellemøsten deltog i Vatikanets tougers møde. Men også en jødisk rabbiner og en muslimsk imam. Siden mødets afslutning er kritikken haglet ned over Vatikanet fra det officielle Israel og rabiate grupper i det israelske samfund.

Og de sædvanlige anklager om ” had mod Israel”, ” Vatikanets propaganda i bedste arabiske stil”, og at mødet ” er blevet kidnappet af en anti-israelsk gruppe”.

Det vil sige den sædvanlige kritik mod alle, der vover at kritisere Israels undertrykkelses-, besættelses-og koloniseringspolitik i de besatte palæstinensiske områder.

Weekendens anslag mod den palæstinensiske kirke i den vestlige del af Jerusalem kommer også, efter at kirken har modtaget et par trusler tidligere, som blev indberettet til det israelske politi.

Men tvivlen og frygten hersker blandt de kristne palæstinensere, især i den besatte del af Jerusalem.

Alle bør tage afstand fra de rabiate jøders overfald mod såvel kristne som muslimske hellige steder. Også den danske folkekirke må komme ud af busken med en klar afstandtagen til den israelske politik. En gang for alle.