Kategorier
Politiken

Det arabiske initiativ skal ikke lukkes

Af, Fathi El-Abed, Formand – Dansk Palæstinensisk Venskabsforening 

Bragt i Politiken den 16. september 2008

På det seneste har vi kunnet læse, at Søren Espersen (DF) ytrer sig stærkt og konsekvent imod Det Arabiske Initiativ, som ifølge Søren Espersen bør droppes, og så kan den arabiske verden ellers sejle sin egen sø. Søren Espersen vil – for at understrege den populistiske og retoriske politik, han står for – lade alle de demokratiske og gode kræfter i den arabiske verden i stikken.

Hvorfor? Ja, en mulighed kan såmænd være, blot fordi de er arabere. For hvordan skal de ellers leve op til Søren Espersens forskruede syn på og mening om alt, hvad der har med den arabiske verden at gøre. En anden grund kan være, at Søren Espersen kan se, at det nytter at satse på disse initiativer fra Danmark og andre staters side.

En ting er sikker: Søren Espersen har gjort det til sin livsmission at dæmonisere den arabiske verden. For Søren Espersens vedkommende findes der kun én stat i Mellemøsten; det såkaldte demokratiske Israel. Resten kan for hans skyld smides i Middelhavet.

Og det vil passe Søren Espersen rigtig godt, hvis det nu – må Allah/Gud forbyde det – lykkes ham at få Det Arabiske Initiativ droppet. Så vil vi for alvor opleve en Søren Espersen, der gentager sit evige mantra om, at det jo ikke kan lade sig gøre at indføre demokrati eller god regeringsførelse i den arabiske verden.

Jeg ville ønske, at Søren Espersen havde et bedre kendskab til Det Arabiske Initiativ. Af erfaring ved jeg, at Søren Espersens viden i højere grad bygger på fordomme, formodninger og – gætterier. Nøjagtigt som det er tilfældet med Søren Espersens mening om palæstinenserne og deres kamp for frihed, selvstændighed og befrielse.

For at være fair så udtaler Søren Espersen, at han bestemt er tilhænger af at »lære« araberne om demokrati og frihed. Men han mener samtidig, at ikke Danmark, men Saudi-Arabien bør betale for Det Arabiske Initiativ. Søren Espersen får et 12-tal for useriøsitet og uansvarlighed for den udtalelse.

Jeg mindes nemlig en vis politiker (læserne kan sikkert selv gætte hvem!), der for noget tid siden proklamerede, at den, der betaler orkestret, bestemmer musikken. Og det er netop, hvad vi får, hvis det utænkelige skulle ske, at Saudi-Arabien skal til at stå for indførelsen af ytringsfrihed, menneskerettigheder, ligestilling og demokrati i Mellemøsten.

Er det seriøst at foreslå Saudi-Arabien som bannerfører i bestræbelserne på, at den arabiske verden skal tilegne sig de frihedsrettigheder og værdier, som vi i Danmark sætter så stor pris på?

Vi må sætte vores lid til, at de ansvarlige politikere på Christiansborg værner om Det Arabiske Initiativ og endog udvider initiativet markant, så vi for eksempel også kan begynde at eksportere vores bud på social retfærdighed til den arabiske verden – og måske på sigt til resten af den muslimske verden.