Kategorier
Kristeligt Dagblad

Unescos anerkendelse af Palæstina. USA reagerer som et forkælet barn

Bragt i Kristeligt Dagblad  den 4. november 2011 

Af, Fathi El-Abed – Formand for Dansk Palæstinensisk Venskabsforening.

ET FLERTAL PÅ 110 af Unescos medlemslande stemte for at give Palæstina fuldt medlemskab af denne vigtige internationale organisation, der er mest kendt for bevarelse af verdens kulturarv. Det er historisk og minsandten et stort skridt i den lange proces mod en fuld anerkendelse af Palæstina i FN inden årets udgang.

Som dansker havde jeg selvfølgelig helst set, at Danmark stemte for.

Men uanset hvordan Danmarks stillingtagen vendes og drejes, så er det et kæmpe skridt i den rigtige retning i forhold til den borgerlige regerings – især partiet Venstres – holdning, der i så mange år har lænet sig op ad Dansk Folkepartis holdninger i forhold til alt palæstinensisk, arabisk og muslimsk.

Men Danmark er til eksamen om Palæstina igen inden for få uger. Den 11. november vil FN’s Sikkerhedsråd tage en endelig beslutning om Palæstinas ansøgning om at blive optaget i FN som et fuldgyldigt medlem og som en stat bag sikre grænser fra den 4. juni 1967.

AT FORSTÅ PÅ USA’S reaktion efter den historiske afsteming i Unesco, så er vejen banet til endnu en armvridnings-omgang med supermagten USA. Det mægtige land tabte i Unesco og valgte at handle som en elefant i et stort glashus ved at standse sin kontante hjælp til Unesco.

I stedet for at handle rationelt og ansvarligt vælger USA at straffe især de afghanske og afrikanske kvinder, der nyder godt af Unescos programmer overalt i verden, især inden for afskaffelse af analfabetismen. Denne amerikanske afpresning finder sted – endnu en gang – for at varetage Israels interesser. Eller rettere sagt den nuværende israelske regerings interesser.

Alle indikationer peger i retning af et amerikansk veto den 11. november i FN’s Sikkerhedsråd. Og så skal kampen stå i FN’s Generalforsamling.

Her kan der ikke længere herske tvivl om, at Palæstina vil blive stemt ind, da antallet af lande, der har tilkendegivet, at de vil stemme for Palæstina i FN, for længst har passeret de 130.

NÅR USA VÆLGER at gøre alvor af truslen om at standse sit bidrag til Unesco, og som er livsvigtigt for Unesco’s arbejde for kultur og uddannelse på verdensplan, er det udtryk for intet mindre end manglende evne og styrke til at agere som en afbalanceret og ” neutral supermagt”.

Spørgsmålet er, hvordan USA vil forholde sig, når FN’s Generalforsamling om få uger vil vedtage et rungende ja til at optage Palæstina i FN? Vil verdensorganisationen finde sig i at blive afpresset og få vredet armen på? Efter min mening er USA ikke længere værdig til at huse FN’s hovedkvarter.

Og eftersom værten helst ikke skal politisere sit engagement og internationale forpligtelser, så skal FN flyttes til Geneve. For De Forenede Nationers og verdensfredens skyld.