Kategorier
Berlingske Tidende

Vælg demokratiet og forkast diktaturet

Af, Trine Pertou Mach, MF (SF)

Og

Fathi El-Abed, Formand – Mellemøstkommentator  

Bragt i Berlingske den 10. februar 2011

Den igangværende opstand i Egypten har vist hele verden det egyptiske regimes sande ansigt.

Og det er dybt bekymrende at være vidne til de seneste dages udvikling.

Vi er særdeles bekymrede over de voldelige overgreb, som allerede har medført flere dødsofre og mange sårede. Overgreb på demonstranter, der forsøger at udøve deres forfatningsmæssige ret til at forsamle sig, udtrykke, organisere, kommunikere og informere og på andre måder manifestere deres ønsker på fredelig vis.

Demonstrationerne udspringer af et ønske i store dele af det egyptiske samfund om overgang til et demokratisk styre med mulighed for folkelig deltagelse og ansvarlig regeringsførelse uden korruption og overgreb. I stedet for at imødekomme disse krav, som kommer efter årtiers undertrykkelse, har regimet systematisk begrænset den egyptiske befolknings rettigheder og intensiveret sit overgreb mod dem, der kræver frihed og demokrati.

Der er desværre mange indikationer på, at de seneste dages overgreb på prodemokratiske egyptere ikke er et udtryk for legitime og spontane reaktioner fra andre dele af det egyptiske civilsamfund, men derimod er iværksat af kredse inden for styret, i et forsøg på at skræmme og presse dem til at opgive protesterne. En alvorlig krænkelse af Egyptens folkeretlige forpligtelse til at beskytte sine borgere.

Ytrings-, forsamlings-og pressefriheden er blevet begrænset via afbrydelse af internet, lukning af mobiltelefonnettet og restriktioner pålagt både egyptiske og internationale medier og journalister.

Blandt andet er Al-Jazeeras signal blevet indefrosset og udstyr beslaglagt, og der er forekommet chikane, vold og arrestationer af udenlandske journalister. Dette er i direkte modstrid med bestemmelserne i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder ( ICCPR), som Egypten har ratificeret og derfor er forpligtet til at overholde. Det er meget alvorligt, men desværre ikke nyt, når den egyptiske regering på denne måde ignorerer sine internationale forpligtelser og egen forfatning helt åbenlyst.

Vi opfordrer derfor den danske regering til at skærpe tonen kraftigt over for de egyptiske myndigheder, og stille krav om et stop for menneskerettighedskrænkelserne samt en øjeblikkelig og fredelig overgang til demokrati. Det kan også – og helst – ske gennem internationale organer som EU og FN.

Vi forventer videre, at den danske regering stiller sig klart og utvetydigt på friheds-og demokrati-demonstranternes side. Det er på ingen måde en urimelig forventning. For som faderen til den nuværende VK-regering – tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen – sagde i sin tale ved fejringen af 60-året for ophøret af samarbejdspolitikken: »I kampen mellem demokrati og diktatur kan man ikke stå neutralt. Man må tage stilling for demokratiet og mod diktaturet«.