Kategorier
Politiken

Retfærdig dom fra Haag

Af, Fathi El-Abed – næstformand – Dansk Palæstinensisk Venskabsforening

Bragt i Politiken den 18. juli 2004

Den internationale Domstol (ICJ) i Haag, den højeste og mest neutrale juridiske myndighed i verden, afsagde fredag 9. juli dom vedrørende muren i de besatte områder. Dommen er klar og tydelig: Muren er ulovlig. Israel skal omgående stoppe byggeriet og rive den allerede byggede del af muren ned. Dommen pålægger herudover Israel »at reparere alle de skader forårsaget af murbyggeriet i de besatte områder«. Endelig opfordrer domstolen FN’s generalforsamling og FN’s Sikkerhedsråd til at effektuere dommen.

Men omverdenen må desværre konstatere, at Israel endnu en gang blæser på de internationale love og regler ved at afvise såvel inden som efter dommens afsigelse at rette sig efter verdenssamfundets vilje.

Ikke mindst USA’s partiske rolle til fordel for Israel vil nok udmønte sig i endnu et veto i FN’s Sikkerhedsråd for at forsvare sin nærmeste allierede, Israel.

Begge lande har tilsyneladende givet sig selv en ophøjelse over alle internationale love og regler.

27. oktober 2003 godkendte FN’s generalforsamling resolution ES-10/13, hvor muren karakteriseres som »i uoverensstemmelse med relevante bestemmelser i den internationale lov«.

Alle EU-medlemslande godkendte FN’s resolution ES-10/13. Adskillige menneskerettighedsorganisationer har betegnet apartheidmuren som en overtrædelse af internationale love. Organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, Det Internationale Røde Kors og ikke mindst den anerkendte israelske menneskerettighedsorganisation B’Tselem.

De menneskelige konsekvenser af muren er tydelige.

Muren er direkte årsag til gentagne brud på menneskerettighederne; hundredtusinder palæstinensiske civile er udsat for restriktiv bevægelsesfrihed, begrænset adgang til marker og vandbrønde.

Atter tusinder er isoleret fra arbejde, skoler og hospitaler. Tusinder af udpinte palæstinensere, bosat i isolerede enklaver som følge af muren, har været nødsaget til at forlade hus og hjem for at slå sig ned et andet sted. De politiske konsekvenser af muren er ikke mindre væsentlige.

Muren indlemmer de fleste bosættelser og bosættere (alle er ulovlige ifølge international lov) i de besatte områder i Israel.

Resultatet er en de facto israelsk annektering af en større del af palæstinensisk land.

Det udgør en alvorlig hindring for implementering af ‘Køreplan for Fred’, umuliggør en oprettelse af en levedygtig palæstinensisk stat og skader ikke mindst udsigten til varig og retfærdig fred i Mellemøsten.

Den danske regering opfordres samtidig til at arbejde aktivt for fred og for implementering af Køreplan for Fred. En retfærdig fred mellem israelere og palæstinensere er kun en mulighed uden muren.