Kategorier
Kristeligt Dagblad

Klar rapport om overgreb i Gaza. Drop nu den uforståelige berøringsangst over for Israel

Bragt i Kristeligt Dagblad den 25. september 2009 

Af, Fathi El-Abed – Formand for Dansk Palæstinensisk Venskabsforening

MIN FAR ER ZIONIST og elsker Israel (…). Han har i realiteten valgt at mildne sin kritik i rapporten trods den uomtvistelige kendsgerning, at Israel gik langt over stregen under krigen mod Gaza. Det udtalte Nicole Goldstone – som er datter til FN’s undersøgelsesdommer Richard Goldstone – forleden til den israelske hærs radio. Richard Goldstone offentliggjorde forleden sit holds rapport om især Israels massive menneskerettighedsovertrædelser under overgrebet mod Gaza i begyndelsen af året.

Goldstone er hvid sydafrikaner og har jødisk baggrund. I over 25 år har han været formand for foreningen Det Hebræiske Universitets Venner i Sydafrika. Han har siden midten af 1990’erne været udpeget til at undersøge krigsforbrydelserne i Eksjugoslavien, Rwanda og Kosovo.

Hans troværdighed har der aldrig nogen sinde været sået tvivl om. Ikke før nu. Han er lige pludselig utroværdig og ensidig – det mener især Israel indtil videre – fordi han i sin rapport om overgrebet mod Gaza i december/januar konkluderer, at Israel begik overgreb mod den palæstinensiske civilbefolkning i Gaza.

Israel regnede med, at rapporten ville tegne et ikke særligt kønt billede af staten. Men troede bestemt ikke, at rapporten ville være så vidtgående, præcis og klar i sine anklager mod Israel. Derfor besluttede Israel, siden undersøgelseskommissionen med Richard Goldstone i spidsen blev sat i arbejde tilbage i april, ikke at samarbejde med Goldstone og hans hold. Israel gik så vidt som til adskillige gange at nægte Goldstone adgang til Gaza, hvorfor undersøgelsesdommeren var nødsaget til at gå ind i Gaza fra Egyptens side.

OVERGREB MOD DEN palæstinensiske civilbefolkning, kollektiv afstraffelse, systematisk politik udformet med henblik på at straffe, ydmyge og terrorisere, manglende respekt for international humanitær lov, krigsforbrydelser, sandsynligvis forbrydelser mod menneskeheden. For blot at nævne nogle af anklagerne mod Israel i forbindelse med overgrebet mod og belejringen af Gaza.

Goldstone-rapporten opstiller en række anbefalinger, der sigter mod en egentlig retsforfølgelsesproces, der skal munde ud i tiltale og retssager mod den politiske og militære ledelse i Israel. I første omgang skal FN’s Sikkerhedsråd se på sagen og komme med anbefalinger, konkluderer rapporten.

I virkeligheden er rapporten så veldokumenteret og velbearbejdet, at Israels forsøg på at anfægte såvel arbejdet som personen Richard Goldstone i sidste ende vil mislykkes. Men skulle det ende med endnu en amerikansk affejning af rapportens konklusioner vedrørende Israel, så vil det være FN’s, USA’s og verdenssamfundets troværdighed, der vil blive sået tvivl om.

Det er tid til retfærdighed og til en omgang grundig selvransagelse i verdenssamfundet. Det er ikke mindst tid til at droppe den uforståelige overfølsomhed og berøringsangst, når det gælder Israel. Tiden er inde til at stille Israel til regnskab og til, at verdenssamfundet træder i karakter.